Общи условия за наем на бус / автоплатформа:

  • Всички товарни и пътнически бусове и автоплатформи на фирма ‚БУС ПОД НАЕМ‘ се намират на паркинг в кв. Бенковски, ул. Оралица 30, гр. София.
  • Наемането на товарен или пътнически бус / автоплатформа под наем става на място в офиса на фирма ‚БУС ПОД НАЕМ‘ в кв. Бенковски, ул. Оралица 30, гр. София.
  • Предлагаме възможност за доставяне или взимане на буса / автоплатформата от адрес в гр. София – срещу допълнителна такса от 50лв. и с предварителна уговорка.
  • При предсрочно връщане на наетия автомобил / автоплатформа от Наемателя (преди датата на изтичане на договора), фирма ‚БУС ПОД НАЕМ‘ не дължи сумата за наем за останалия период от договора.
  • Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 21 години и да притежават валидна лична карта/паспорт и свидетелство за управление на МПС – категория „В“ за бусовете и „В+Е“ за автоплатформата.
  • Сключва се Договор за наем на товарен или пътнически бус / автоплатформа с копие от личната карта на Наемателя, като договора се разписва на място от ползвателя и фирма ‚БУС ПОД НАЕМ‘.
  • Наетият товарен или пътнически бус се отдава с пълен резервоар с гориво. Използваното гориво се заплаща от Наемателя, като при връщане на автомобила, резервоара трябва да бъде отново пълен. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се заплаща от Наемателя поактуалните за периода цени на горивото.
  • Наемателят е отговорен за административни глоби и/или други имуществени административни санкции, наложени във връзка с ползването на автомобила / автоплатформата. За всеки такъв случай, Наемателят дължи на фирма ‚БУС ПОД НАЕМ‘ заплащането им в пълен размер.