Данни на фирмата:

  • „БУС ПОД НАЕМ“ ЕООД
  • БУЛСТАТ: 205996447
  • Регистрирана по ДДС: BG205996447
  • Адрес: гр. София, ж.к. Лагера, ул. Балчик 5
  • Телефон за връзка: 0893 70 55 55
  • Имейл адрес: office@buspodnaem.bg

Тези общи условия определят как „БУС ПОД НАЕМ“ ЕООД използва и защитава всяка информация, която предоставяте, когато използвате услугите на фирмата.

„БУС ПОД НАЕМ“ ЕООД гарантира, че вашите лични данни са защитени.